Primul Ministru a prezentat lista de angajamente luate în vederea aprobării PNRR

Primul Ministru a prezentat lista de angajamente luate în vederea aprobării PNRR
mai 22, 2021
Alin Ciubotariu

Cabinetul Cîțu a prezentat o listă de angajamente luate la Bruxelles pentru aprobarea PNRR. Vârsta de pensionare, stagiul de cotizare, companiile de stat și domeniul fiscal sunt țintite de reforme puternice.

Guvernul României a publicat vineri, 21 mai, o listă de angajamente asumate în fața Comisiei Europene de la Bruxelles în vederea aprobării Planului Național de Redresare și Reziliență propus de cabinetul Cîțu, angajamente între care intră și vârsta de pensionare, stagiul de cotizare și cheltuielile statului cu salariile și bonificațiile de performanță.

Cabinetul Cîțu va avea de implementat reforme și în sistemul fiscal, prin renunțarea la stimulentele excesive și prin modificarea taxelor de proprietate dar și ale tarifelor din zona de infrastructură, care vor fi calculate în funcție de distanța parcursă și nu de tonaj, ca până acum.

Guvernul s-a angajat că pensiile nu vor mai crește la cererea grupurilor populiste iar pensiile speciale vor fi modificate în măsura în care o permite Constituția României iar pensionarea anticipată va fi eliminată din sistem. Vârsta de pensionare va fi și ea corelată cu speranța de viață.

Companiile de stat sunt și ele vizate de guvernul Cîțu, prin abandonarea excepțiilor în vigoare prin legea 111/2016 și prin creerea unei noi structuri de supraveghere la nivelul Secretariatului General al Guvernului care le va audia și, după caz, fie le va restructura, fie le va desființa.

Justiția este și ea între priorități. Guvernul se angajează la o creștere semnificativă a valorii veniturilor din infracțiuni și a confiscării bunurilor ilegale, dar și la revizuirea Codului penal și a Codului de procedură penală

Sistemul de pensii (trimitere în parlament în cursul acestui an)

 1. Prevederile Legii nr. 127/2019 sunt retrase, inclusiv cele legate de modificarea perioadei contributive ​​de 25 de ani.
 2. Cheltuielile cu pensiile menținute la niveluri similare - nu sunt prevăzute creșteri ad-hoc ale pensiilor pe termen scurt și mediu
 3. Creșteri țintite pentru beneficiarii de pensii minime pentru a le permite să treacă peste pragul sărăciei
 4. Introducerea de noi stimulente fiscale pentru a prelungi viața profesională dincolo de vârsta normală de pensionare
 5. Pensiile speciale sunt simplificate în măsura în care o permite Constituția
 6. Introducerea unui nou sistem bazat pe o formulă de calcul stabilă și o indexare automată a pensiilor, în timp ce indicele de corecție este eliminat
 7. Se elimină pensionarea anticipată
 8. Digitalizarea tuturor dosarelor de pensii fără creșterea pensiei medii (în afară de modificările privindu-i pe beneficiarii de pensii minime)
 9. Corelarea vârstei de pensionare atât la bărbați cât și la femei cu speranța de viață până în 2035
 10. Sustenabilitate îmbunătățită pentru Pilonul 2, revenind la unele dintre prevederile anterioare, digitalizând sistemul și permițând o alocare mai diversificată a activelor pentru a crește investițiile pe piața locală.

Politica fiscală (până în 2024)

 1. Adoptarea unor sisteme moderne de gestionare a riscurilor la nivelul ANAF
 2. Îmbunătățirea administrării marilor contribuabilili
 3. Introducerea unui model de administrare a veniturilor mai transparent și mai orientat către servicii
 4. Revizuire cuprinzătoare a sistemului fiscal pentru a identifica distorsiunile și domeniile care pot aduce venituri, în special pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit și contribuțiile sociale
 5. Înghețarea numărului de bunuri și servicii supuse unor cote reduse de TVA (9%) sau foarte reduse (5%)
 6. Renunțarea treptată la stimulentele fiscale excesive, în special în cazul impozitului pe profit, impozitului pe venit și CAS
 7. Revizuirea principiilor de impozitare a proprietății, în special în ceea ce privește diferitele regimuri de impozitare a clădirilor în funcție de statutul proprietarului (persoană juridică sau fizică)
 8. Introducerea stimulentelor pentru descurajarea plăților în numerar, în special între companii
 9. Cooperare mai bună între administrația fiscală și inspectoratele de muncă pentru combaterea economiei gri
 10. Prioritizarea proiectelor de mari investiții mari (în termeni de cheltuieli)
 11. Implementarea unor analize de cheltuieli în domeniul sănătății și educației (urmate de alte sectoare)
 12. Promovarea achizițiilor centralizate pentru eficiență și economia banilor publici
 13. Asigurarea unui rol consolidat al Consiliului fiscal în privința deciziilor bugetare
 14. Introducerea unui proces de bugetare multianuală, cel puțin din partea cheltuielilor
 15. Revizuirea principiului descentralizării fiscale

Companiile de stat (2022 legislativ/2024 audit -restructurare)

 1. Legea nr. 111/2016 corectată și actualizată pentru a asigura condiții de concurență echitabile
 2. Se renunță la toate derogările de la Legea nr. 111/2016
 3. Conducerile interimare pot fi permise numai în situații excepționale, care sunt clar menționate în lege
 4. Conducerile companiilor publice sunt depolitizate și profesionalizate în consecință
 5. Se creează un nou grup de lucru unic de supraveghere la nivelul SGG, în subordinea primului ministru, preluând unitatea de la Ministerul Finanțelor și primind responsabilități suplimentare de monitorizare și coordonare, precum și mecanisme adecvate pentru corectarea deciziilor
 6. Noua structură va putea decide împreună cu ministerele de resort cu privire la restructurarea, listarea sau închiderea companiilor de stat, în funțșie de situația economică a fiecăreia
 7. Guvernul va propune o nouă strategie privind companiile de stat
 8. Va fi introdus un nou sistem de indicatori de performanță pentru membrii Comsiliilor de Administrație, în funcție de care membrii CA-urilor vor fi remunerați
 9. Vor fi lansate proceduri de audit pentru companiile care sunt în situație proastă
 10. Vor fi lansate planurile de restructurare pentru companii auditate

Salariile din sectorul bugetar(2022)

 1. Cheltuielile publice cu salariile publice ca pondere din PIB sunt înghețate la nivelul anului 2019 (ca prag maxim)
 2. Bonusurile și indemnizațiile sunt limitate, iar excepțiile nu sunt acordate ad-hoc
 3. Bonusurile de performanță se acordă pe criterii clar obiective definite în lege

Crearea Băncii Naționale de Dezvoltare (2023)

 1. Adoptarea legislației necesare operaționalizării și obținerii aprobării de la DG Concurență și a autorizației de la Banca Națională a României
 2. Integrarea celorlalte instituții financiare ale sistemului (FNGCIMM, FRC, EximBank, potențial altele), cel puțin pentru partea de garanție
 3. Trimiterea dosarului noii bănci operaționale pentru evaluarea pilonilor pentru a deveni partener de implementare în cadrul programului InvestEU
 4. Furnizarea de asistență tehnică către bancă, inclusiv de la IFI sau alte bănci naționale de promovare - Lansarea primelor instrumente financiare

Administrație publică (2023)

 1. Administrarea unui sistem național de recrutare în stil EPSO pentru guvernul central în 2022, urmat de o aplicație la scară națională bazată pe lecțiile învățate, începând cu 2023.
 2. Introducerea unui nou sistem de planificare multianuală pentru nevoile de recrutare în sectorul public
 3. Introducerea unui nou sistem de recrutare pentru funcționarul public superior care interzice politizarea funcțiilor
 4. Introducerea unui nou sistem de promovare a funcționarilor publici
 5. Introducerea de mandate limitate de timp pentru funcțiile de conducere din serviciul public

Justiție (2023)

 1. O nouă strategie anticorupție pentru creșterea prevenirii și furnizarea de instrumente și resurse adecvate entităților relevante
 2. O creștere semnificativă a valorii veniturilor din infracțiuni și a confiscării bunurilor ilegale
 3. Revizuirea Codului penal și a Codului de procedură penală
 4. Îmbunătățirea managementului resurselor umane în procesul judiciar și dezvoltarea proceselor actualizate de recrutare și promovare

Decarbonizarea (energia din surse regenerabile) transportului (2023)

 1. Modificarea politicilor de tarifare a drumurilor de la o abordare bazată pe tonaj la o abordare bazată pe distanță
 2. Implementarea principiilor de impozitare ecologică
 3. Descurajarea înmatriculării mașinilor mai vechi de 15 ani
 4. Creșterea schemelor de casare pentru vehiculele poluante
 5. Încurajări fiscale prelungite pentru vehiculele cu emisii zero
 6. Suport pentru extinderea infrastructurii de încărcare a mașinilor

Promovarea energiilor regenerabile (2023)

 1. O mare parte din minele de exploatare vor fi puse în siguranță până în 2030 și toate vor fi închise până în 2032
 2. O nouă strategie privind hidrogenul va fi lansată și implementată, iar barierele de reglementare vor fi eliminate
 3. Înlocuirea treptată a capacităților de putere convenționale existente - Reforma pieței energiei electrice (introducerea CfD-urilor, PPA-urilor, CM; simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și a permiselor etc.)
iunie 11, 2021
Președintele PSD dă de pământ cu prestația guvernului la negocierile PNRR și anunță moțiune de cenzură

Marcel Ciolacu a criticat dur modul în care guvernul României a finalizat documentația pentru PNRR. Președintele PSD spune că experții UE au desființat programul depus de guvern și că eșecul se datorează unor conflicte de interese. Ciolacu anunță depunerea unei moțiuni de cenzură.

iunie 11, 2021
Comisia Europenă a evaluat PNRR și l-a găsit nesatisfăcător

Guvernul a depus proiectul PNRR la Comisia Europeană în vederea unei etape de evaluare și renegociere. Comisia Europeană a transmis mai bine de 30 de observații, majoritatea lor legate de justificarea costurilor estimate.

iunie 9, 2021
Virusul Chinezesc și visul Orwellian...

În China iar se declară carantine pe regiuni imense, cel mai mare centru vizat tura asta, după ce a fost lovit de un val enorm de 40 și un pic de vazuri de Covid, fiind capitala provinciei Guangdong, orașul Guangzhou. Așa că mărețul Partid Comunist Chinez a decis să facă un mare salt împotriva virusului […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram